Winnaar Welstandsprijs 1998

Grave, schoolgebouw voor scholengemeenschap aan de Stoofweg

Opdrachtgever 
Architect
Aannemer
Oplevering
: het Merletcollege Land van Cuijk
: Quist Wintermans Architekten BV
: Timmers, Rosmalen
: mei 1999


De krachtige en autonome vorm van het schoolgebouw sluit goed aan op de vrije ligging in een "niemandsland" tussen de oude vestingstad en de uitbreidingswijk "De Stoof".

De opbouw en het concept is helder. De vooruitgeschoven aula onttrekt zich aan het strenge stramien van de leslokalen en benadrukt de bijzondere positie die deze ruimte in de school inneemt. Het massadeel van de aula vormt ook een duidelijke begeleiding naar de entree. In het contrast tussen de strakke, rechte vormgeving van de buitenzijde en de golvende vormgeving van de binnenzijde (patio) is een architectonische spanning gecre´┐Żerd.