Winnaar Welstandsprijs 1999

Manou Huijbregts en Pelle Poiesz
expositieruimte aan de Meliestraat 40 te Vlijmen

Categorie winnaars
1 projectmatige
woningbouw
2 individuele
woningbouw
2 individuele
woningbouw

3 verbouwingen en
kleine bouwwerken

4 bedrijfsbebouwing
en kantoren
5 restauratie en
verbouwingen
historische panden
7 bijzondere
bebouwing
7 bijzondere
bebouwing
9 reclame en
winkelpuien
10 gemeentelijk
beleid