categorie 5
restauraties, verbouwingen historische gebouwen

Geselecteerde plannen:

Bergen op Zoom

St. Anthonis

St. Oedenrode

Vught (winnaar
Welstandsprijs2000)