trofee Welstandsprijs

Welstandsprijs

Doelstelling
De Welstandsprijs is in 1995 ingesteld om in brede zin een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Brabant. Met de welstandsprijs wordt aandacht gevraagd voor het vele goede ontwerpwerk dat jaarlijks in Brabant wordt verricht. Niet alleen voor grote bouwplannen maar ook voor kleine bouwopgaven worden creatieve en inspirerende oplossingen bedacht die het waard zijn om onder de aandacht te worden gebracht. De vele genomineerde plannen getuigen daarvan en worden als voorbeeld gesteld voor toekomstige bouwopgaven. Niet om ze letterlijk te herhalen, maar om een breed publiek te laten zien dat met een ge�nspireerde en creatieve aanpak er bijzondere resultaten te behalen zijn, ook in het "alledaagse kleine bouwen". Elke opgave, groot of klein, standaard of uitzonderlijk, van lokaal, regionaal of landelijk belang verdient de zorg van een goede vormgeving. Want elke omgeving is bij die zorg gebaat.

Procedure
In de loop van het jaar voorafgaand aan de uitreiking van de Welstandsprijs selecteren de reguliere welstandscommissies de aan hen voorgelegde bijzondere plannen, delen ze in, in een van de categorie�n en motiveren hun keuzen. Van de geselecteerde plannen wordt bij de betreffende gemeente nadere informatie ingewonnen en bij de ontwerpers aanvullende planinformatie en presentatietekeningen opgevraagd. De jaarlijks wisselende jury, waarin naast vakdeskundigen ook ge�nteresseerde leken uit andere maatschappelijke sectoren participeren maakt halverwege het jaar door onderlinge vergelijking de categoriewinnaars bekend. Op de dag van de uitreiking wordt door de jury uit de categoriewinnaars het meest aansprekende plan voor de Welstandsprijs van dat jaar gekozen.