Winnaar(s) 1999

1 projectmatige woningbouw
2 individuele woningbouw (ea)
2 individuele woningbouw (ea)
3 verbouwingen en kleine
   bouwwerken

4 bedrijfsbebouwing en
   kantoren

5 restauratie en verbouwingen
   historische panden

7 bijzondere bebouwing (ea)
7 bijzondere bebouwing (win.)
9 reclame en winkelpuien
10 gemeentelijk beleid, wijken
     en buurten